Thiết lập mục tiêu với OKR

Tham gia

Hướng dẫn thiết lập mục tiêu theo OKR từ A-Z

Đăng nhập để download tài liệu

Hướng dẫn thiết lập mục tiêu theo OKR từ A-Z

Thanh toán 1 lần sử dụng trọn đời

Học phí

Miễn phí